Uit chaos ontstaat vaak leven, terwijl uit orde gewoonte voortkomt
Henry Brooks Adams (1838-1919) Amerikaans schrijver en historicus